Prywatna praktyka lekarska BONUS Bożenna Klonowska

Pasjonuję się medycyną, a w szczególności pediatrią i endokrynologią. Moje bogate doświadczenie w tej dziedzinie potwierdzają fragmenty życiorysu, który poniżej państwu przedstawiam.

W 1982 r. ukończyłam Akademię Medyczną w Białymstoku i w tym samym roku podjęłam pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie pracuję do dziś.

W 1991 r. uzyskałam specjalizację 1-stopnia w dziedzinie pediatrii. Drugi stopień specjalizacji z pediatrii uzyskałam w 1994 r., a w 1998 r. specjalizację z endokrynologii.

Dnia 27 października 2005 r. z uzyskałam tytuł specjalisty diabetologa.

Stale doskonalę swoją wiedzę, upowszechniam nowoczesne metody leczenia cukrzycy i innych endokrynopatii, nabywam nowych umiejętności poprzez śledzenie specjalistycznej prasy medycznej, zwłaszcza diabetologicznej i endokrynologicznej oraz czynny udział w kursach, posiedzeniach towarzystw naukowych, zjazdach, konferencjach.

Powered by Drupal - Design by artinet